Tarkastaja

  • Project
  • Vantaa
  • 3.3.2021

Website Keskusrikospoliisi

Viran/tehtävän kuvaus

Rahanpesun selvittelykeskuksen (RAP) tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen.

Tarkastajan tehtävä tulee sijoittumaan selvittelykeskuksen analyysiryhmään.

Tarkastajan tehtävänä on tukea RAP:n toteuttamaa Rankka-tekoälyhanketta. Rekrytoitavan henkilön valmiuksista riippuen tarkastajan tehtävänkuva tulee painottumaan:

– Koneoppimis- ja tekoälymallien kehittäminen, kuten soveltuvien menetelmien ja teknologioiden identifiointi sekä mallien testaaminen ja arviointi.
– Datan prosessointi ja analysointi, kuten koulutusdatan tuottaminen, datan laatuongelmien identifiointi ja korjaaminen sekä hanketta tukeva data-analytiikka.
– Hankkeen hallinnollinen tukeminen, kuten hankkeen esittely sidosryhmille, tekoälyratkaisujen dokumentointi sekä yhteistyön koordinointi selvittelykeskuksen ja ulkoisten toimittajien välillä.

Hakijalta odotamme

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta koulutustavoitteena on korkeakoulututkinto esimerkiksi tietotekniikasta, tilastotieteestä tai muulta soveltuvalta alalta.

Hankkeeseen rekrytoitavalta tarkastajalta edellytetään kokemusta vähintään kahdesta seuraavista aihepiireistä joko aiempien työtehtävien, opintojen tai harrastuneisuuden kautta:

1. Koneoppiminen ja/tai tekoäly (erityisesti Python-ympäristössä).
2. Ohjelmistorobotiikka ja/tai prosessien automatisointi.
3. Relaatiotietokannat (erit. SQL Server) ja/tai graafitietokannat (erit. neo4j).
4. Suurten tietoaineistojen koneellinen prosessointi ja datan laadun kehittäminen.
5. IT-kehityshankkeiden koordinointi ja hallinnollinen tukeminen.

Tehtävän kansainvälisen luonteen vuoksi tarkastajalta edellytetään vähintään hyvää sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa. Tarkastajalta odotetaan myös yhteistyökykyisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Luemme eduksi

– Työkokemus pankkialalta, rikostorjunnasta tai muulta soveltuvalta alalta.

– Kokemus tai tietämys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta.

– Kokemus yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue lisää osoitteesta: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=26-303-2021

To apply for this job please visit www.valtiolle.fi.