Informaatioverkostojen kilta

Athene

Abeille

Mikä on kilta?

athene_logo_bittikarttaKillat eli ainejärjestöt ovat kunkin tiedekunnan tai koulutusohjelman opiskelijoiden omia yhdistyksiä. Killan tarkoituksena on yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, kuten illanviettoja, saunailtoja, sitsejä, vuosijuhlia ja ekskursioita.

Entä Athene ja
in­for­maa­ti­o­ver­kos­tot?

Tehdäänpä näin alkuun selväksi olennainen ero informaatioverkostojen (engl. information networks) ja Athenen välillä: informaatioverkostot on koulutusohjelma, kun taas Athene on kilta. Informaatioverkostojen koulutusohjelma vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin poikkitieteellisillä opinnoilla ja ryhmätöillä. Opintoihin kuuluu insinööritieteiden lisäksi mm. viestintää, liiketaloutta, työpsykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Koulutusohjelma antaakin monipuolisia eväitä tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämiseen, eikä infolaisen tyypillistä ammattia ole, vaan poikkitieteellisyys tarjoaa mahdollisuudet moneen. Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä, joskus Otaniemen humanisteiksikin kutsuttuja moniosaajia!

Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä.

Athene on siis infolaisten oma kilta. Kaikilla muillakin Otaniemen koulutusohjelmilla on omat kiltansa. Kaikki infolaiset ovat myös athenelaisia, mutta kaikki athenelaiset eivät suinkaan ole infolaisia, vaan pieni kiltamme on houkutellut riveihinsä myös muiden koulusohjelmien opiskelijoita.

athene_lakkienjako

Athenen juuret ulottuvat vuoteen 1999, jolloin Teknilliseen korkeakouluun perustettiin informaatioverkostojen koulutusohjelma ja Athenen elämä ainekerhona alkoi. Athene oli alunperin osa Tietokiltaa, joka taas on tietotekniikan koulutusohjelman kilta. Erikoisen Athenesta ja informaatioverkoista tekee sen, ettei infolla ole omaa laitosta (= lafkaa), vaan koulutusohjelmamme on usean eri laitoksen järjestämä. Itsenäisenä kiltana, erillään Tietokillasta, Athenen elämä jatkui 2003, mutta tästä ajasta muistutuksena on edelleen haalarissamme musta hiha. Muutoin haalarimme ovat metsänvihreät, ja kunkin vuosikurssin selkää koristaa mitä erikoisemmilla fonteilla kirjailtu teksti. Jos Athene nimenä ihmetyttää, selviää sen alkuperä kreikkalaisesta mytologiasta: Athene oli tiedon ja viisauden jumalalatar.

Athene on yksi Otaniemen pienimmistä killoista – jäsenmäärä liikkuu noin 200 henkilön tienoilla. Informaatioverkostojen vuosikurssit ovat Otaniemen pienimpiä, mutta suhteet vuosikurssien kesken ovat juurikin sen takia läheiset. Athenella on T-talolla oma kiltahuone OLOhuone eli Olkkari. Olkkarilla Athenelaiset nauttivat aamu- ja iltapäiväkahvinsa, puurtavat koulutöiden parissa, väittelevät, pelaavat FIFAa, syövät lounasta – mitä ikinä keksivätkään. Toisin sanoen Olkkari on Athenelaisten koti.

Kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa.

Athenessa on ihmisiä joka lähtöön, ja siksi jokainen vuosi killan historiassa on tähän mennessä ollut varsin erilainen. Toimintaa onkin laidasta laitaan, ja kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa. Athenelle ovat muodostuneet omat perinteensä ja sitsilaulunsa, mutta kiltana Athene ei ole kaavoihin kangistunut, vaan uusia perinteitä luodaan jatkuvasti. Mitä mielenkiintoisempia tapahtumia järjestetään siis ympäri vuoden.

Kiltana Athene pitää huolen informaatioverkostojen koulutusohjelman ja opiskelijoiden eduista ja osallistuukin aktiivisesti edunvalvontaan erilaisissa neuvostoissa ja toimikunnissa Aalto-yliopistossa. Athene pitää siis huolen siitä, että infolaisten kurssitarjonta on laadukasta ja monipuolista ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Millaista on opiskella infolla?thinking_emoji

Vastaajana infon ja Athenen oma Georg ”Horhe” Ostrovski.

horhe-abisivut

”Informaatioverkostot pääaineena antaa hyvät valmiudet monilta eri osa-alueilta muovaamaan maailmaa juuri sellaiseksi, miksi sinä sen itse haluat.” – Georg Ostrovski, IV’14

Opiskelu infolla eroaa monilta osin muista pääaineista. Aallon teekkareiden keskenkin infolaiset tunnetaan yhtenäisenä ja tiiviinä porukkana. Noin neljänkymmen hengen vuosikurssin on helppo pysyä tiiviinä, ja pienen opiskelijamäärän ansiosta infolaiset ovat myös yhtä joukkoa vuosikurssiin katsomatta. Me emme identifioidu sillä, että olemme aloittaneet opiskelun tiettynä vuonna, vaan sillä, että olemme kaikki infolaisia.

Meistä kaavaillaan digitaalisen ajan renessanssi-ihmisiä; laajan kirjon taitoja omaavia henkilöitä, jotka pärjäävät alalla kuin alalla. Infolle usein päätyykin paljon eri tyyppisiä ja taustaisia ihmisiä juurikin siksi, että infolla pääsee opiskeluissa suuntautumaan siihen, mihin itse haluaa. Tästä huolimatta kaikki ymmärtävät yhteistyön tuoman hyödyn, ja infolaisia näkeekin usein kiltahuoneella tekemässä töitä yhdessä.

Infolaiset ovat yleisesti olleet myös hyvin aktiivisia kiltansa toiminnassa. Kynnys hakea killan hallitukseen on hyvin matala ja ongelmatilanteissa on aina helppo pyytää apua vanhoilta toimijoilta ja killan jäseniltä. Killan toiminnasta on helppo antaa palautetta, sillä killan aktiivitoimijat ovat usein helposti tavoitettavissa muun muassa kiltahuoneella.

Infolla oppii paljon asioita sekä akateemisesti että ei-niin-akateemisesti. Kiltalaiset ovat fiksuja, ulospäinsuuntautuneita ja yhteistyöhaluisia. Näemme maailman avoimena leikkikenttänä, missä harvat asiat ovat mahdottomia. Informaatioverkostot pääaineena antaa hyvät valmiudet monilta eri osa-alueilta muovaamaan maailmaa juuri sellaiseksi, miksi sinä sen itse haluat.

Hakeminen

Informaatioverkostojen hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa opintopolku.fi -palvelun kautta.  Koulutusohjelma ei kuulu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA-yhteisvalinta), mutta on silti diplomi-insinöörin tutkintoon johtava hakukohde. Lisätietoa hakemisesta ja pisteytyksestä löydät Aallon hakijapalveluiden sivuilta.

Lisätietoja koulutusohjelmasta löydät osoitteesta informaatioverkostot.fi.