Informaatioverkostojen kilta

Athene

Abeille

Mikä on kilta?

Killat eli ainejärjestöt ovat kunkin tiedekunnan tai koulutusohjelman opiskelijoiden omia yhdistyksiä. Killan tarkoituksena on yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, kuten illanviettoja, saunailtoja, sitsejä, vuosijuhlia ja ekskursioita.

Entä mitä ovat Athene ja
in­for­maa­ti­o­ver­kos­tot?

Tehdäänpä näin alkuun selväksi olennainen ero informaatioverkostojen (engl. information networks) ja Athenen välillä: informaatioverkostot on koulutusohjelma, kun taas Athene on kilta. Informaatioverkostojen koulutusohjelma vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin poikkitieteellisillä opinnoilla ja ryhmätöillä. Opintoihin kuuluu insinööritieteiden lisäksi mm. viestintää, liiketaloutta, työpsykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Koulutusohjelma antaakin monipuolisia eväitä tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämiseen, eikä infolaisen tyypillistä ammattia ole, vaan poikkitieteellisyys tarjoaa mahdollisuudet moneen. Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä, joskus Otaniemen humanisteiksikin kutsuttuja moniosaajia!

Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä.

Athene on siis infolaisten oma kilta. Kaikilla muillakin Otaniemen koulutusohjelmilla on omat kiltansa. Kaikki infolaiset ovat myös athenelaisia, mutta kaikki athenelaiset eivät suinkaan ole infolaisia, vaan pieni kiltamme on houkutellut riveihinsä myös muiden koulusohjelmien opiskelijoita.

Athene on yksi Otaniemen pienimmistä killoista – jäsenmäärä liikkuu noin 200 henkilön tienoilla. Informaatioverkostojen vuosikurssit ovat Otaniemen pienimpiä, mutta suhteet vuosikurssien kesken ovat juurikin sen takia läheiset. Athenella on T-talolla oma kiltahuone OLOhuone eli Olkkari. Olkkarilla Athenelaiset nauttivat aamu- ja iltapäiväkahvinsa, puurtavat koulutöiden parissa, väittelevät, pelaavat FIFAa tai biljardia, syövät lounasta – mitä ikinä keksivätkään. Toisin sanoen Olkkari on Athenelaisten koti.

Kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa.

Athenessa on ihmisiä joka lähtöön, ja siksi jokainen vuosi killan historiassa on tähän mennessä ollut varsin erilainen. Toimintaa onkin laidasta laitaan, ja kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa. Athenelle ovat muodostuneet omat perinteensä ja sitsilaulunsa, mutta kiltana Athene ei ole kaavoihin kangistunut, vaan uusia perinteitä luodaan jatkuvasti. Mitä mielenkiintoisempia tapahtumia järjestetään siis ympäri vuoden.

Kiltana Athene pitää huolen informaatioverkostojen koulutusohjelman ja opiskelijoiden eduista ja osallistuukin aktiivisesti edunvalvontaan erilaisissa neuvostoissa ja toimikunnissa Aalto-yliopistossa. Athene pitää siis huolen siitä, että infolaisten kurssitarjonta on laadukasta ja monipuolista ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Hakeminen

Informaatioverkostojen hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa opintopolku.fi -palvelun kautta.  Koulutusohjelma ei kuulu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA-yhteisvalinta), mutta on silti diplomi-insinöörin tutkintoon johtava hakukohde. Lisätietoa hakemisesta ja pisteytyksestä löydät Aallon hakijapalveluiden sivuilta.

Lisätietoja koulutusohjelmasta löydät osoitteesta informaatioverkostot.fi.

Kysyttävää? Athenen Abitiimiin saa yhteyden abit@nullathene.fi, vastailemme mielellämme kysymyksiin!