Informaatioverkostojen kilta

Athene

Abeille

Mikä on kilta?

Killat eli ainejärjestöt ovat kunkin tiedekunnan tai koulutusohjelman opiskelijoiden omia yhdistyksiä. Killan tarkoituksena on yhdistää alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, kuten illanviettoja, saunailtoja, sitsejä, vuosijuhlia ja ekskursioita.

Entä mitä ovat Athene,
in­for­maa­ti­o­ver­kos­tot ja teknillinen psykologia?

Tehdäänpä näin alkuun selväksi olennainen ero informaatioverkostojen, teknillisen psykologian ja Athenen välillä: informaatioverkostot ja teknillinen psykologia ovat koulutusohjelmia, kun taas Athene on kilta.

Informaatioverkostojen koulutusohjelma vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin poikkitieteellisillä opinnoilla ja ryhmätöillä. Opintoihin kuuluu insinööritieteiden lisäksi mm. viestintää, liiketaloutta, työpsykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Koulutusohjelma antaakin monipuolisia eväitä tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämiseen, eikä infolaisen tyypillistä ammattia ole, vaan poikkitieteellisyys tarjoaa mahdollisuudet moneen. Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä, joskus Otaniemen humanisteiksikin kutsuttuja moniosaajia!

Infolaiset ovat ulospäinsuuntautuneita oppimis- ja omaksumiskykyisiä sekä ilmaisultaan vahvoja ihmisiä.

Vuonna 2022 Athene toivotti tervetulleeksi ensimmäiset teknillisen psykologian opiskelijat eli tuttavallisemmin tepsyläiset. Eläväinen joukko tepsyläisiä on arvostettu ja aktiivinen osa Athenea, eivätkä pääainerajat juurikaan näy killan yhteishengessä ja lämpimässä ilmapiirissä.

Teknillinen psykologia soveltaa psykologista osaamista ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kandidaatintutkinto antaa kattavat pohjatiedot insinööri- ja luonnontieteissä ja eri psykologian osa-alueilla sekä niiden poikkitieteellisistä sovelluksista. Tepsyllä pohditaan, miten tekniikkaa voisi kehittää ihmiselle sopivammaksi sekä helpoksi ja luontevaksi käyttää. Mietitään myös saavutettavuutta, jotta teknologia olisi kaikkien käytettävistä iästä, kulttuurista tai terveydentilasta riippumatta. Maisterivaiheessa on mahdollisuus syventyä esimerkiksi tietoturvaan, neurotieteiden sovelluksiin tai tekoälyyn ja koneoppimiseen.

Tepsyn tarina on vasta alkamassa, ja sen tulevat pitkälti kirjoittamaan seuraavat tepsyläiset, mallilukujärjestyksistä uusiin perinteisiin ja tepsy-identiteettiin.

Athene on siis infolaisten ja tepsyläisten oma kilta. Kaikilla muillakin Otaniemen koulutusohjelmilla on omat kiltansa. Kaikki infolaiset ja tepsyläiset ovat myös athenelaisia, mutta kaikki athenelaiset eivät suinkaan ole infolaisia, vaan pieni kiltamme on houkutellut riveihinsä myös muiden koulusohjelmien opiskelijoita.

Athene on yksi Otaniemen pienimmistä killoista – jäsenmäärä liikkuu noin 200 henkilön tienoilla. Informaatioverkostojen ja teknillisen psykologian vuosikurssit ovat Otaniemen pienimpiä, mutta suhteet vuosikurssien kesken ovat juurikin sen takia läheiset. Athenella on T-talolla oma kiltahuone OLOhuone eli Olkkari. Olkkarilla Athenelaiset nauttivat aamu- ja iltapäiväkahvinsa, puurtavat koulutöiden parissa, väittelevät, pelaavat FIFAa tai biljardia, syövät lounasta – mitä ikinä keksivätkään. Toisin sanoen Olkkari on Athenelaisten koti.

Kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa.

Athenessa on ihmisiä joka lähtöön, ja siksi jokainen vuosi killan historiassa on tähän mennessä ollut varsin erilainen. Toimintaa onkin laidasta laitaan, ja kuka tahansa voi löytää killan tarjonnasta jotain kiinnostavaa. Athenelle ovat muodostuneet omat perinteensä ja sitsilaulunsa, mutta kiltana Athene ei ole kaavoihin kangistunut, vaan uusia perinteitä luodaan jatkuvasti. Mitä mielenkiintoisempia tapahtumia järjestetään siis ympäri vuoden.

Kiltana Athene pitää huolen informaatioverkostojen sekä teknillisen psykologiankoulutusohjelman ja opiskelijoiden eduista ja osallistuukin aktiivisesti edunvalvontaan erilaisissa neuvostoissa ja toimikunnissa Aalto-yliopistossa. Athene pitää siis huolen siitä, että infolaisten ja tepsyläisten kurssitarjonta on laadukasta ja monipuolista ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Hakeminen

Informaatioverkostojen hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa opintopolku.fi -palvelun kautta. Koulutusohjelma ei kuulu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA-yhteisvalinta), mutta on silti diplomi-insinöörin tutkintoon johtava hakukohde. Lisätietoa hakemisesta ja pisteytyksestä löydät Aallon hakijapalveluiden sivuilta.

Lisätietoja koulutusohjelmasta löydät osoitteesta informaatioverkostot.fi.

Haku teknillisen psykologian koulutusohjelmaan tapahtuu myös opintopolku.fi -palvelun kautta kevään toisessa yhteishaussa. Hakukohde on täysin mukana DIA-yhteisvalinnassa ja johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon, eli psykologian esitietoja ei vaadita eikä tutkinto anna psykologin pätevyyttä.

Kysyttävää? Athenen Abitiimiin saa yhteyden abit@nullathene.fi, vastailemme mielellämme kysymyksiin!