Informaatioverkostojen kilta

Athene

Opiskelijan oikeudet

Aallon opiskelijana sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka pohjaavat yliopistolakiin sekä Aalto-yliopiston opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin. Alla olevaan dokumenttiin on koottu keskeisimpiä oikeuksia. Mikäli koet, että nämä oikeudet eivät ole toteutuneet jollakin kurssilla, voit olla yhteydessä esimerkiksi Athenen opintovastaavaan tai SCI:n opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttilaan. Yhteystiedot löytyvät kootusti täältä.

Päivitetty viimeksi 3.5.2024