Informaatioverkostojen kilta

Athene

Edunvalvonta

Infolaisia koskevia päätöksiä tehdään Perustieteiden korkeakoulussa yhteensä kolmessa toimielimessä, ja tepsyläisiä koskevia kahdessa. Näistä yhteisiä ovat kandiohjelmia koskeva Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto sekä SCI:n korkein päättävä elin Perustieteiden akateemisten asioiden komitea eli PAK, johon muiden toimielimien käsittelemät asiat yleensä lopulta päätyvät vahvistettavaksi. Lisäksi infolla on oma maisteriohjelmaan keskittyvä Informaatioverkostojen koulutusneuvosto. Sekä infolaisten että tepsyläisten asioista keskustellaan SCI:n opetuksen johtoryhmässä, mutta siellä ei tehdä varsinaisia päätöksiä.

Kiltalaisten etua valvovat AYY:n nimittämät hallopedit, joita Athenessa on tänä vuonna yhteensä 7. Hallopediksi haetaan joka syksy ja mitään aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta tai monen vuoden opintoja ei vaadita. Jos kopo (koulutuspolitiikka) -kärpänen siis puri, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

Jos kiinnostuit, voit lukea lisää edunvalvonnasta ja hallopedeistä AYY:n sivuilta. Telegramista löydät AYY:n epävirallisen opiskeluedunvalvonnan keskustelukanavan.

Toimielimet

Perustieteiden akateemisten asioiden komitea (PAK)

PAK on Perustieteiden Korkeakoulun eli SCI:n korkein päättävä elin. PAK:kia johtaa SCI:n dekaani ja jäseniä on yhteensä 14. Näistä opiskelijoita on neljä. Perinteisesti PAK:in neljä opiskelijajäsentä ovat olleet kaikkien SCI:n kiltojen opintovastaavat. PAK:issa tehdään muun viralliset esitykset korkeakoulukohtaisesesta opetussuunnitelmasta, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista sekä päätetään korkeakoulun promootion järjestämisestä ja siihen liittyvien kunniatohtorien arvon antamisesta. PAK on puhtaasti päättävä elin ja esimerkiksi koulutusneuvostoissa ja kandineuvostossa käsitellyt asiat päätyvät yleensä vahvistettaviksi PAK:iin.

SCI opetuksen johtoryhmä

Opetuksen johtoryhmässä keskustellaan opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja valmistellaan opetusasioita esimerkiksi dekaanin tai akateemisten asioiden komitean (PAK) päätettäväksi. Opetuksen johtoryhmällä ei siis ole varsinaista päätösvaltaa. Johtoryhmään kuuluvat dekaani, opetuksesta vastaava varadekaani, koulutusohjelmien johtajat sekä kiltojen edustajat, jotka ovat perinteisesti olleet SCI:n kiltojen opintovastaavat.

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Infon omassa koulutusneuvostossa käsitellään erityisesti informaatioverkostojen maisteriohjelmaan liittyviä asioita. Koulutusneuvosto esimerkiksi vahvistaa infolaisten diplomityöaiheet ja dippatöiden arvostelut sekä valmistelee opetussuunnitelman, tutkintovaatimukset ja valintaperusteet, jotka menevät myöhemmin vahvistettavaksi PAK:iin. Lisäksi koulutusneuvostossa keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista infolaisiin liittyvistä asioista ja esimerkiksi suunnitellaan sitä, miten infoa kehitetään jatkossa. Koulutusneuvostossa on yhteensä 11 varsinaista sekä 9 varajäsentä. Varsinaisina opiskelijajäseninä on perinteisesti toiminut opintovastaavan lisäksi killan puhjeenjohtaja sekä kaksi muuta halukasta.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa tehdään PAK:ille ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista sekä keskusteleen kulloinkin ajankohtaisista kandiohjelmiin liittyvistä asioista. Varsinaisia jäseniä on yhteensä 11 ja varajäseniä 11. Varsinaisina opiskelijajäseninä ovat perinteisesti toimineet SCI:n kiltojen opintovastaavat.

Hallopedit

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Alli Kolho (varalla Iida Kääpä)

Markus Laine (varalla Kerttu Peura)

Elias Pitkänen (varalla Anna Rajamäki)

  Kandineuvosto

  Alli Kolho (varalla Salla Nicholls)

  Perustieteiden akateemisten asioiden komitea

  Alli Kolho (varalla Salla Nicholls)

  SCI:n yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyöryhmä (EDI-ryhmä)

  varalla Taru Maukonen

  Aalto Design Factoryn strateginen johtoryhmä

  Rasmus Ruohola