Informaatioverkostojen kilta

Athene

Yrityksille

Athenelaiset työllistyvät esimerkiksi ohjelmoijiksi, käyttöliittymäsuunnittelijoiksi ja liikkeenjohdon konsulteiksi, joiden lisäksi athenelaiset ovat löytäneet tiensä myös esimerkiksi toimittajiksi ja tutkijoiksi. Athenelaiset ovat haluttua työvoimaa usein jo ensimmäisistä opiskeluvuosistaan lähtien, joten useat yritykset ovat tehneet Athenen kanssa yhteistyötä parantaakseen omaa näkyvyyttään ja myös oppiakseen, mitä kaikkea opiskelijat osaavatkaan.

Toteutuneita yhteistyömuotoja on ollut esimerkiksi vuosijuhliemme tukeminenhaalarisponsorointi ja sitseillemme osallistuminen. Vuosijuhlia ja sitsejä tukiessa toivomme aina myös yrityksen edustajia paikalle, jotta he pääsevät tutustumaan opiskelijoihimme ja jotta opiskelijat voivat kysellä mahdollisista työtehtävistä. Luonnollisesti haluaisimme järjestää tapahtuman jälkeen myös esimerkiksi excursion yrityksen tiloihin. Haluamme myös aina välittää meitä tukeneiden yritysten rekrytointisähköpostit rekrylistallemme, jotta opiskelijamme saavat tuttujen yritysten rekrytointiviestit mahdollisimman nopeasti.

Yritysyhteistyö rakennetaan yhdessä. Tällöin voidaan aina luoda kulloiseenkin tilanteeseen raikas ja vetävä paketti. Yhteistyökuvioita ideoitaessa kannattaa ottaa yhteys yrityssuhdevastaavaamme.

Yrityssuhdevastaava 2020
Eemil Rantala
+358 400 373 597
yrityssuhteet@nullathene.fi