Informaatioverkostojen kilta

Athene

Yrityksille

YLEISTÄ

Poikkitieteellisten opintojen ansiosta opiskelijamme ja alumnimme työskentelevät hyvin laajasti erilaisten työtehtävien parissa.  Athenelaiset työllistyvät esimerkiksi ohjelmoijiksi, käyttöliittymäsuunnittelijoiksi ja palvelumuotoilijoiksi. Erilaiset tehtävät liikkeenjohdon konsultoinnin ja it-konsultoinnin parissa ovat tulleet athenelaisille tutuiksi. Lisäksi athenelaiset ovat löytäneet tiensä myös esimerkiksi toimittajiksi ja tutkijoiksi. Useat yritykset ovat tehneet Athenen kanssa yhteistyötä rekrytoidakseen sosiaalisia moniosaajia, parantaakseen omaa näkyvyyttään opiskelijoiden piirissä, ja toisaalta myös oppiakseen, mitä kaikkea athenelaiset osaavat. Olemme haluttua työvoimaa usein jo ensimmäisistä opiskeluvuosistamme lähtien.

Lisää tietoa työllistymisestä ja erilaisista urapoluista löydät täältä.


ATHENEN YRITYSYHTEISTYÖN KOLME KOVAA

Joustavasti

Emme tyydy pakettiratkaisuihin. Jokainen yhteistyö räätälöidään yrityksen tarpeisiin.

Yhdessä

Yritysyhteistyö rakennetaan yhdessä. Näin saadaan luotua kulloiseenkin tilanteeseen raikas ja vetävä ratkaisu. Yhdessä tekeminen johtaa lähes aina parempaan lopputulokseen!

Hyvällä fiiliksellä

Hymy tarttuu. Opiskelijat ovat tunnetusti rentoa porukkaa, eivätkä athenelaiset ole tästä poikkeus. Pieni pilke silmäkulmassa luo yhteistyöstä kutsuvan ja mukaansa tempaavan. 


Yhteistyömuodot

Yhteistyömuodot eivät tunne rajoja. Toteutuneita yhteistyömuotoja ovat olleet esimerkiksi haalarisponsorointi, sitseille tai vuosijuhlille osallistuminen, excursiot sekä kiltahuoneemme tukeminen, mutta athenelaiset ovat valmiita ideoimaan ja kokeilemaan myös uusia konsepteja. Toivomme, että saamme yrityksen edustajia paikalle yhteistyötapahtumiin, jotta opiskelijamme pääsevät tutustumaan logon lisäksi myös ihmiseen. 

Solmimme yhteistyösopimukset kolmen erikokoisen mallisopimuksen kautta. Yhteistyön vaikuttavuus ei kuitenkaan riipu sopimuksen koosta, vaan tärkeintä on löytää sekä yhteistyökumppania että kiltalaisia parhaiten palveleva kokonaisuus.


REKRYTOINTI

Välitämme yhteistyökumppaneidemme työpaikkailmoituksia nopeasti kiltalaisille sellaisia kanavia pitkin, joita opiskelijat seuraavat. Kanaviamme ovat omat Athenen Jobs -verkkosivut, sähköpostilistat sekä Telegram, ja ne tavoittavat noin 300 henkeä eli lähes koko kiltamme. Lähtökohtaisesti jaamme tehostetusti isompien yhteistyökumppaniemme ilmoituksia, mutta keskustelemme myös yksittäisten ilmoitusten jakamisesta  mielellämme.

Voit tutustua Athene Jobs -verkkosivuihin täältä.


Kalle Keinonen
yrityssuhteet@nullathene.fi