Informaatioverkostojen kilta

Athene

Palkitut

Kunniajäsenet

Kultaiset ansiomerkit

Epiteetit

Vuoden toimihenkilöt

Kunniajäsenet

Killan sääntöjen mukaan killalla voi olla samanaikaisesti korkeintaan kymmenen kunniajäsentä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä ja kehitystä. Kunniajäsenyys on korkein tunnustus, jonka kilta voi myöntää.

Professori Tapio ”Tassu” Takala (2009)

Informaatioverkostojen koulutusohjelman ”isä”, pitkäaikainen koulutusohjelman johtaja ja killan Oltermanni, Tapio ”Tassu” Takala kutsuttiin killan ensimmäiseksi kunniajäseneksi yksimielisesti vaalikokouksessa 5.11.2009.

Lehtori Vesa Kantola (2016)

Informaatioverkostojen pitkäaikainen lehtori ja aktiivinen koulutusneuvoston jäsen Vesa Kantola kutsuttiin killan toiseksi kunniajäseneksi yksimielisesti vuosikokouksessa 2.3.2016.

Lehtori Stina Giesecke (2024) 

Informaatioverkostojen pitkäaikainen lehtori, aktiivinen koulutusneuvoston jäsen ja Athenen Oltermanni Stina Giesecke (o.s. Immonen) kutsuttiin killan kolmanneksi kunniajäseneksi yksimielisesti vuosikokouksessa 26.3.2024.

Kultaisen ansiomerkin kantajat

Kultainen ansiomerkki on killan arvokkain kunnianosoitus. Sääntöjen mukaan kultainen merkki voidaan myöntää killan toiminnassa erityisen ansioituneelle tahi kiltaa muuten suuresti auttaneelle henkilölle. Vuosittain jaettavien merkkien lukumäärä on 0-4 kappaletta, ja niiden jaosta päättää hallitus. 

Mikko Koski 2012
Mikko Martela 2011
Janne Käki 2010
Outi Hölttä 2010
Marjo Korhonen 2010
Kaarina Kaste 2009
Jouni Jaakkola 2008
Aino Sarakorpi 2008
Elli Pyykkö 2007
Hanna Timonen 2006
Henrik Blåfield 2005
Tapio Takala 2004
Oskari Kettunen 2004

Epiteetit

Jumalatar Athene tunnettiin antiikin Kreikassa monilla nimillä, epiteeteillä, jotka kuvastivat Athenen eri ominaisuuksia. Vuodesta 2012 alkaen jaetut tunnustukset vaihtelevat vuosittain, ja niitä jaetaan killan vuosijuhlassa Infoähkyssä 0-8 kappaletta kiltalaisten ehdotusten pohjalta.

Epiteetti-ansiomerkki on tunnustus killassa ansiokkaasti toimineelle kiltalaiselle, joka on toiminnallaan edistänyt Athenen etua tai tuottanut suurta iloa kanssakiltalaisille. Ansiomerkin saaminen ei edellytä pitkää kiltauraa, vaan oikeanlaista ja ihailtavaa asennetta ja valmiutta toimia kaverin hyväksi.

2023: Erysiptolis

Tämän vuoden epiteetti on Erysiptolis – kaupunkien turvaaja. Tänä iltana epiteeteillä palkitaan kahdeksan kiltalaista, jotka ovat teoillaan ja esimerkillään olleet mukana rakentamassa Athenen kasvavaa kaupunkia ja sen kukoistavaa kulttuuria.

This year’s epithet is Erysiptolis – protectress of the cities. It represents guild members who have protected the secret city of Athene on many different fronts. Tonight, the epithets will be awarded to eight people who through their actions and example have helped strengthen the growing city of Athene, and its thriving culture.

2022: Polias

Tämän vuoden epiteetti on Polias – kaupungin suojelija

2021: Pronoia

Tämän vuoden epiteetti on Pronoia, ennalta ajatteleva, harkitseva jumalatar.

2020: Polymetis

Tämän vuoden epiteetti on Polymetis – monien aivoitusten jumalatar. Tänä vuonna palkitsemme kekseliäitä, avoimia kiltalaisia, joiden mielikuvitus, vaivannäkö ja ehtymätön positiivisuus ovat kannatelleet kiltaa arjessa, juhlassa, ihanissa ja joskus vaikeissakin hetkissä. 

2019: Nike

Tämän vuoden epiteetti on Nike – voitontuoja. Se kuvastaa henkilöitä, jotka ovat omalla asenteellaan ja toiminnallaan olleet tekemässä Athenesta Athenea. He ovat olleet vaikuttamassa siihen, että meillä on tänään niin monta syytä juhlia 20-vuotiasta Informaatioverkostojen kilta Athenea.

2018: Khalintis

Tämän vuoden epitetti on nimeltään Khalinitis – suitsien pitelijä. Khalinitis-epiteeti kuvastaa henkilöitä, jotka ovat omalla esimerkillään ja asenteellaan  luoneet hymyn kiltalaisten huulille, henkilöitä, jotka ovat nähneet vaivaa kiltalaisten eteen ja auttaneet kiltaa kun tekijöitä on kaivattu.

2017: Bulaia

Yksi jumalatar Athenen epiteeteistä oli Athene Bulaia – neuvonantaja vaarojen ja hädän hetkellä. Tänä vuonna palkittavat ovat toiminnallaan näyttäneet olevansa läsnä silloin, kun apua tarvitaan ja aina valmiita tukemaan ja auttamaan kanssakiltalaisia vaikeissakin tilanteissa.

2016: Glaukopis

Yksi jumalatar Athenen epiteeteistä oli Athene Glaukopis — kirkassilmäinen. Tänä vuonna palkittavat ovat toiminnallaan osoittaneet näkevänsä Athenen säkenöivän kirkkain silmin, tuoden valon pilkettä koko kiltaamme.

2015: Alkidemos

Yksi Athenen epiteeteistä oli Athene Alkidemos – ihmisten puolustaja. Tänä vuonna halusimme palkita kiltalaisia, jotka ovat olleet tukena, apuna ja ilona kiltalaisille aina silloin, kun sitä on tarvittu.

2014: Pandrosos

Yksi Athenen nimistä oli Athene Pandrosos – valon ja optimismin tuoja. Tänä vuonna halusimme palkita epiteetin saajina kiltalaisia, jotka ovat tuoneet ja luoneet Atheneen omalla positiiviselle panoksellaan jotain upeaa ja innostavaa.

2013: Atrytone

Yksi Athenen nimistä oli Athene Atrytone – väsymätön. Atrytone-nimen saaneet tunnetaan killan väsymättöminä.

2012: Promakhia

Yksi Athenen nimistä oli Athene Promakhia – esitaistelija, joka viittasi myös Atheneen Ateenan lahden suojelijana. Promakhia-nimen saaneet tunnetaan killan esitaistelijoina.

Oula Antere
Tuomo Eloranta
Otso Hannula
Emma Kauppi
Juuso Koskinen
Pyry Kröger
Antti Kumpusalo
Anastasia Lipiäinen
Petteri Noponen
Sonja Palomäki
Julia Wiikeri

Vuoden toimihenkilöt

Athene pyörii kymmenien vapaaehtoisten voimin jotka vuosittain järjestävät kaikenlaista hauskaa tekemistä athenelaisille. Vuonna 2021 haluttiin aloittaa perinne, joka antaa tunnustusta erityisen ansioituneelle toimihenkilölle tai toimihenkilöille.