Informaatioverkostojen kilta

Athene

Historia

Athenen juuret ulottuvat vuoteen 1999, jolloin Teknilliseen korkeakouluun perustettiin informaatioverkostojen koulutusohjelma ja Athenen elämä ainekerhona alkoi. Athene oli alunperin osa Tietokiltaa, joka taas on tietotekniikan koulutusohjelman kilta. Erikoisen Athenesta ja informaatioverkoista tekee sen, ettei infolla ole omaa laitosta (= lafkaa), vaan koulutusohjelmamme on usean eri laitoksen järjestämä. Itsenäisenä kiltana, erillään Tietokillasta, Athenen elämä jatkui 2003, mutta tästä ajasta muistutuksena on edelleen haalarissamme musta hiha. Jos Athene nimenä ihmetyttää, selviää sen alkuperä kreikkalaisesta mytologiasta: Athene oli tiedon ja viisauden jumalalatar.

Lue koko tarina Athenen historiikista tilaamalla se osoitteesta hallitus@nullathene.fi.