Informaatioverkostojen kilta

Athene

Opinnot

Tästä osiosta löydät vinkkejä opintojen suunnitteluun ja opintojen kannalta tärkeimpiä linkkejä sekä yhteystietoja. Lisäksi näiltä sivuilta löydät hieman tietoa opiskelijoiden
edunvalvonnasta ja esittelyt toimielimistä, joissa infolaisia koskevat päätökset tehdään.
Athenen puolesta opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa killan opintovastaava, joka istuu kaikissa infolaisten kannalta tärkeimmissä toimielimissä ja on killan yhteyshenkilönä yliopiston suuntaan. Opintovastaavaan voit siis olla yhteydessä muun muassa edunvalvontaan ja opintojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Opintoihin liittyvästä neuvonnasta ja hyväksynnöistä sen sijaan vastaavat koulutusohjelman johtaja ja suunnittelijat sekä SCI:n opintoneuvojat. Lisää tietoa heistä sekä yhteystiedot löytyvät osiosta Opintojen suunnittelu ja neuvonta.

Ken Riippa
Opintovastaava 2020
Informaatioverkostojen kilta Athene ry
opintovastaava(at)athene.fi

Opintojen suunnittelu ja neuvonta

Tietoa omien opintojen suunnittelun tueksi löytyy paljon esimerkiksi Aallon nettisivuilta. Vinkkejä saa myös hyvin muilta kiltalaisilta, ja erityisesti kurssisuosituksia tai kokemuksia monista opintoihin liittyvistä jutuista kannattaa kysellä rohkeasti Olkkarilla tai killan Facebook -ryhmässä. Viralliset asiat kannattaa kuitenkin jättää Aallon henkilökunnalle. Opintoneuvontaa on Aallossa hyvin saatavilla ja koulun henkilökuntaa kannattaa todellakin hyödyntää, sillä he ovat olemassa oikeasti opiskelijaa varten. Ajan voi varata sähköpostitse tai poiketa paikalle ohikulkiessaan.

Hyödyllisiä linkkejä

    • Lukuvuosi- ja kurssi-ilmoittautumiset sekä arvosanat ja epäviralliset opintosuoritusotteet: https://oodi.aalto.fi/a/

Edunvalvonta

Infolaisia koskevia päätöksiä tehdään Perustieteiden korkeakoulussa yhteensä kolmessa toimielimessä. Näitä ovat infon kandiohjelmaa koskeva Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto, infon omaan maisteriohjelmaan keskittyvä Informaatioverkostojen koulutusneuvosto sekä SCI:n korkein päättävä elin Perustieteiden akateemisten asioiden komitea eli PAK, johon muiden toimielimien käsittelemät asiat yleensä lopulta päätyvät vahvistettavaksi. Lisäksi infolaisten asioista keskustellaan SCI:n opetuksen johtoryhmässä, mutta siellä varsinaisia päätöksiä ei tehdä.

Kiltalaisten etua valvovat AYY:n nimittämät hallopedit, joita Athenessa on yhteensä 8. Hallopediksi haetaan joka syksy ja mitään aikaisempaa kokemusta edunvalvonnasta tai monen vuoden opintoja ei vaadita. Jos kopo (koulutuspolitiikka) -kärpänen siis puri, älä epäröi hakea hallopediksi jo ensi syksynä!

Jos kiinnostuit edunvalvonnasta, voit liittyä Facebookissa AYY: Edunvalvonta -ryhmään ja lukea lisää hallopedeistä sekä edunvalvonnasta.

Toimielimet

Perustieteiden akateemisten asioiden komitea (PAK)

PAK on Perustieteiden Korkeakoulun eli SCI:n korkein päättävä elin. PAK:kia johtaa SCI:n dekaani ja jäseniä on yhteensä 14. Näistä opiskelijoita on neljä. Perinteisesti PAK:in neljä opiskelijajäsentä ovat olleet kaikkien SCI:n kiltojen opintovastaavat. PAK:issa tehdään muun viralliset esitykset korkeakoulukohtaisesesta opetussuunnitelmasta, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista sekä päätetään korkeakoulun promootion järjestämisestä ja siihen liittyvien kunniatohtorien arvon antamisesta. PAK on puhtaasti päättävä elin ja esimerkiksi koulutusneuvostoissa ja kandineuvostossa käsitellyt asiat päätyvät yleensä vahvistettaviksi PAK:iin.

SCI opetuksen johtoryhmä

Opetuksen johtoryhmässä keskustellaan opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja valmistellaan opetusasioita esimerkiksi dekaanin tai akateemisten asioiden komitean (PAK) päätettäväksi. Opetuksen johtoryhmällä ei siis ole varsinaista päätösvaltaa. Johtoryhmään kuuluvat dekaani, opetuksesta vastaava varadekaani, koulutusohjelmien johtajat sekä kiltojen edustajat, jotka ovat perinteisesti olleet SCI:n kiltojen opintovastaavat.

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Infon omassa koulutusneuvostossa käsitellään erityisesti informaatioverkostojen maisteriohjelmaan liittyviä asioita. Koulutusneuvosto esimerkiksi vahvistaa infolaisten diplomityöaiheet ja dippatöiden arvostelut sekä valmistelee opetussuunnitelman, tutkintovaatimukset ja valintaperusteet, jotka menevät myöhemmin vahvistettavaksi PAK:iin. Lisäksi koulutusneuvostossa keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista infolaisiin liittyvistä asioista ja esimerkiksi suunnitellaan sitä, miten infoa kehitetään jatkossa. Koulutusneuvostossa on yhteensä 11 varsinaista sekä 9 varajäsentä.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvostossa tehdään PAK:ille ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista sekä keskusteleen kulloinkin ajankohtaisista kandiohjelmiin liittyvistä asioista. Varsinaisia jäseniä on yhteensä 11 ja varajäseniä 11. Varsinaisina opiskelijajäseninä ovat perinteisesti toimineet SCI:n kiltojen opintovastaavat.

Hallopedit

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Ken Riippa (Varalla: Aapo Kallunki), Katri Niemi (Varalla: Sanni Lares), Tiina Pajukari (Varalla: Aura Kiiskinen)

Kandineuvosto

Ken Riippa (Varalla: Joel Juhela)

Perustieteiden akateemisten asioiden komitea

Ken Riippa (Varalla: Ville Vuorenmaa)